BioLamina och Spiber Technologies ingår exklusivt avtal för försäljning och marknadsföring av unika BioSilk produkter

BioLamina AB har sedan 10 år sålt reagenser för att göra det lättare för kunder att odla celler. Den stora trenden just nu inom odling av primära celler är att försöka göra mer komplexa vävnads-modeller genom att odla celler tredimensionellt (3D). Genom samarbete och ett licensieringsavtal med Stockholms baserade Spiber Technologies AB, kan BioLamina nu erbjuda ett biorelevant sätt att odla celler i 3D.

BioLamina utvecklar och säljer högkvalitativa produkter som stöder stamcellsforskning, läkemedelsutveckling och möjliggör framtida cellterapier. BioLaminas produkter används idag runt om i världen, men har saknat verktyg för att odla celler i 3D. Efter flera års samarbete med Spiber, kan Biolamina nu erbjuda en unik produkt baserat på Spibers rekombinanta silkesprotein kombinerat med Biolamininer. Tillsammans ger dessa proteiner en 3D miljö som kan erbjuda biorelevans från biolamininer och 3D stöd från silket.

BioLamina kommer att lansera produkterna på den internationella stamcellskonferensen ISSCR i Los Angeles i slutet av juni. Snart därefter kommer produkterna vara tillgängliga för kunder världen över.

"Vi är superexalterade över denna nya produkt! Alla som vi har pratat med om produkten har sagt att detta låter mycket bättre än något annat på marknaden", säger Kristian Tryggvason, VD för BioLamina. ”Vi tycker att det är enormt kul att kunna erbjuda denna fantastiska produkt utvecklat i My Hedhammars lab på KTH. De har gjort ett fantastiskt jobb!” My Hedhammar, Spibers vetenskapliga medgrundare fortsätter, ” Det har varit kul att samarbeta med BioLamina och det är spännande att få våra produkter ut på marknaden efter flera års utveckling.”

Om BioLamina AB

BioLamina kommersialiserar innovationer som löser många av de tekniska problem som hittills försvårat cellodling av embryonala stamceller samt andra primära celler. Fler av BioLaminas produkter är baserade på genteknologiskt framtagna humana rekombinanta proteiner, kallade lamininer. Genom att täcka ytor som används för cellodling med rekombinanta lamininer så efterliknas den naturliga miljön i kroppen där dessa celler växer, vilket gör att cellerna trivs, expanderar och behåller sin funktion. Detta, i kombination med vissa andra innovationer, löser flera tidigare problem associerat med primär cellodling som tillförlitlighet och låg cellkvalitet, och möjliggör klinisk utveckling av nya cellterapier.

För mer information: www.biolamina.com

Om Spiber Technologies AB

Spiber Technologies AB är ett forskningsintensivt bioteknikbolag baserat i Stockholm. Spiber utvecklar, producerar och kommersialiserar produkter baserade på rekombinanta spindeltrådsproteiner. Huvudsakliga applikationsområden är inom medicinteknik, främst cellodling, inkl. stamceller, och regenerativ medicin.

Contact

För mer information, vänligen kontakta:

BioLamina AB

Kristian Tryggvason

CEO

Phone: +46 8 5888 5181

communications@biolamina.com